Pts

1 2 3 4 5
Derevinskiy, Dmitriy 11 6 9 14 9
Nikolay Ozhiganov 8 11 11 12 11