Pts

1 2 3 4 5
Moshkov, Ivan 3 9 11 11 11
Petrochenko, Dmitry 11 11 7 5 7