Pts

1 2 3
Dmitriy Likhachyov 9 3 4
Kuzmenko, Vladimir 11 11 11