Pts

1 2 3
Mishakin, Vladimir 7 8 10
Oleg Kharlakin 11 11 12