Pts

1 2 3
Lyushnya, Aleksandr 11 11 11
Butkov, Maksim 8 7 5