Pts

1 2 3 4 5
Akimov, Igor 3 11 11 8 7
Ptitsyn, Dmitriy 11 8 9 11 11