Pts

1 2 3
Dmitriy Likhachyov 4 6 12
Kovalenko, V. 11 11 14