Pts

1 2 3 4 5
Sokoltsov, Yevhenii 11 11 11 0 0
Yemelianov, Taras 6 9 8 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 Race to 5 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 Race to 7 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 Race to 9 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 - Yevhenii Sokoltsov won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Taras Yemelianov
 • Game 2 Race to 5 - Taras Yemelianov
 • Game 2 Race to 7 - Taras Yemelianov
 • Game 2 Race to 9 - Taras Yemelianov
 • Game 2 - Yevhenii Sokoltsov won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 3 Race to 5 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 3 Race to 7 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 3 Race to 9 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 3 - Yevhenii Sokoltsov won 11-8